Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?

Wskaźnik beta określający korelację zmienności cen akcji wobec zmienności wartości indeksu giełdowego jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych min. w konstrukcji portfela inwestycyjnego. Wskaźnik ten łączy pojęcie ryzyka z zmiennością cen papieru wartościowego i tym samym pozwala ocenić potencjalnemu inwestorowi, czy akcje danej spółki są mniej lub bardziej ryzykowne i jaki to ma wpływ na cały portfel inwestycyjny. Continue reading „Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?”

16 czynników potrzebnych do zarabiania pieniędzy na giełdzie wg Waltera Schlossa

Walter Schloss, jeden z członków „bandy” inwestorów wywodzących się ze szkoły inwestowania w wartość Bena Grahama zarządzał przez kilkadziesiąt lat pieniędzmi inwestorów osiągając w ciągu pięciu dekad 16% stopę zwrotu netto rocznie. Co ciekawe, nigdy nie uczęszczał do college’u, a jedyne wykształcenie finansowe jakie posiadał, to kurs odbyty u Benjamina Grahama. W 1994 Schloss opublikował swego rodzaju poradnik w którym opisał 16 zasad zwiększających prawdopodobieństwo zarobienia pieniędzy na giełdzie, oto one: Continue reading „16 czynników potrzebnych do zarabiania pieniędzy na giełdzie wg Waltera Schlossa”

Jak oszacować wartość akcji banku?

Wysoka bariera wejścia na rynek oraz prosty i zrozumiały model biznesowy sprawia, że branża bankowa wydaje się być jedną z lepszych do inwestycji dla długoterminowego inwestora w wartość. Dlatego też w dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić możliwe sposoby oszacowania wartości wewnętrznej akcji banku. Continue reading „Jak oszacować wartość akcji banku?”

W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?

Michael Burry, po tym jak zlikwidował fundusz Scion Capital, w którym osiągnął w ciągu 8 lat zawrotną stopę zwrotu – 489% inwestuje obecnie za pośrednictwem Scion Asset Management. Dzięki temu, że od zeszłego roku Scion posiada aktywa większe niż 100 mln dolarów firma jest zobligowana do przekazywania krajowemu nadzorcy formularza 13F w którym podaje po każdym kwartale swoje portfolio akcji do wiadomości publicznej. Trzon portfela tworzą: Apple, HCA Holdings (usługi medyczne) oraz NexPoint Residential Trust (REIT).

Continue reading „W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?”

Spółki Ciekawe Fundamentalnie – Reynolds American INC.

Od dzisiaj rozpoczynam cykl artykułów w których będę zamieszczał analizy ciekawych spółek z punktu wiedzenia inwestowania w wartość. Nie będę ograniczał się jedynie do emitentów z polskiej giełdy dlatego, że na naszym parkiecie stosunkowo rzadko występują spółki, które można zaliczyć do grona stabilnych podmiotów z długą historią działalności. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić spółkę Reynolds American Inc.

Continue reading „Spółki Ciekawe Fundamentalnie – Reynolds American INC.”