W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?

Michael Burry, po tym jak zlikwidował fundusz Scion Capital, w którym osiągnął w ciągu 8 lat zawrotną stopę zwrotu – 489% inwestuje obecnie za pośrednictwem Scion Asset Management. Dzięki temu, że od zeszłego roku Scion posiada aktywa większe niż 100 mln dolarów firma jest zobligowana do przekazywania krajowemu nadzorcy formularza 13F w którym podaje po każdym kwartale swoje portfolio akcji do wiadomości publicznej. Trzon portfela tworzą: Apple, HCA Holdings (usługi medyczne) oraz NexPoint Residential Trust (REIT).

Continue reading „W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?”

Reklamy

Spółki Ciekawe Fundamentalnie – Reynolds American INC.

Od dzisiaj rozpoczynam cykl artykułów w których będę zamieszczał analizy ciekawych spółek z punktu wiedzenia inwestowania w wartość. Nie będę ograniczał się jedynie do emitentów z polskiej giełdy dlatego, że na naszym parkiecie stosunkowo rzadko występują spółki, które można zaliczyć do grona stabilnych podmiotów z długą historią działalności. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić spółkę Reynolds American Inc.

Continue reading „Spółki Ciekawe Fundamentalnie – Reynolds American INC.”