Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?

Wskaźnik beta określający korelację zmienności cen akcji wobec zmienności wartości indeksu giełdowego jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych min. w konstrukcji portfela inwestycyjnego. Wskaźnik ten łączy pojęcie ryzyka z zmiennością cen papieru wartościowego i tym samym pozwala ocenić potencjalnemu inwestorowi, czy akcje danej spółki są mniej lub bardziej ryzykowne i jaki to ma wpływ na cały portfel inwestycyjny. Continue reading „Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?”

Reklamy

16 czynników potrzebnych do zarabiania pieniędzy na giełdzie wg Waltera Schlossa

Walter Schloss, jeden z członków „bandy” inwestorów wywodzących się ze szkoły inwestowania w wartość Bena Grahama zarządzał przez kilkadziesiąt lat pieniędzmi inwestorów osiągając w ciągu pięciu dekad 16% stopę zwrotu netto rocznie. Co ciekawe, nigdy nie uczęszczał do college’u, a jedyne wykształcenie finansowe jakie posiadał, to kurs odbyty u Benjamina Grahama. W 1994 Schloss opublikował swego rodzaju poradnik w którym opisał 16 zasad zwiększających prawdopodobieństwo zarobienia pieniędzy na giełdzie, oto one: Continue reading „16 czynników potrzebnych do zarabiania pieniędzy na giełdzie wg Waltera Schlossa”