Spółki ciekawe fundemantelnie – Alphabet INC.

Nosiłem się ostatnio z zamiarem napisania artykułu na temat spółki Apple, która jest przykładem typowej „dojnej krowy” produkującej dla swoich akcjonariuszy ogromną ilość gotówki każdego roku, ale Aswath Damodaran na swoim blogu popełnił bardzo dobry wpis na ten temat do którego lektury zachęcam – link.

W związku z powyższym,  dzisiaj na tapecie inna „dojna krowa” – Alphabet INC. Continue reading „Spółki ciekawe fundemantelnie – Alphabet INC.”

Reklamy

Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?

Wskaźnik beta określający korelację zmienności cen akcji wobec zmienności wartości indeksu giełdowego jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych min. w konstrukcji portfela inwestycyjnego. Wskaźnik ten łączy pojęcie ryzyka z zmiennością cen papieru wartościowego i tym samym pozwala ocenić potencjalnemu inwestorowi, czy akcje danej spółki są mniej lub bardziej ryzykowne i jaki to ma wpływ na cały portfel inwestycyjny. Continue reading „Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?”

Jak oszacować wartość akcji banku?

Wysoka bariera wejścia na rynek oraz prosty i zrozumiały model biznesowy sprawia, że branża bankowa wydaje się być jedną z lepszych do inwestycji dla długoterminowego inwestora w wartość. Dlatego też w dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić możliwe sposoby oszacowania wartości wewnętrznej akcji banku. Continue reading „Jak oszacować wartość akcji banku?”