W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?

Michael Burry, po tym jak zlikwidował fundusz Scion Capital, w którym osiągnął w ciągu 8 lat zawrotną stopę zwrotu – 489% inwestuje obecnie za pośrednictwem Scion Asset Management. Dzięki temu, że od zeszłego roku Scion posiada aktywa większe niż 100 mln dolarów firma jest zobligowana do przekazywania krajowemu nadzorcy formularza 13F w którym podaje po każdym kwartale swoje portfolio akcji do wiadomości publicznej. Trzon portfela tworzą: Apple, HCA Holdings (usługi medyczne) oraz NexPoint Residential Trust (REIT).

Continue reading „W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?”