Portfel Michaela Burry’ego w II kwartale 2016 roku

W nawiązaniu do mojego majowego wpisu: „W co aktualnie inwestuje Michael Burry, głowny bohater filmu „Big short”?” chciałbym dzisiaj przedstawić zmiany w jego portfolio, które nastąpiły w stosunku do I kwartału 2016 roku. Continue reading „Portfel Michaela Burry’ego w II kwartale 2016 roku”

Reklamy

5 kryteriów dobrej inwestycji według Warrena Buffetta

Od wielu lat Warren Buffett, w raporcie rocznym Berkshire Hathaway, przedstawia kryteria nabycia, którymi powinna odznaczać się każda z jego potencjalnych inwestycji, a które (jak można się domyśleć) stanowią wg niego również cechy dobrego biznesu. Poniższe kryteria zostały opracowane na bazie raportu rocznego Berkshire Hathaway za 2015 rok. Continue reading „5 kryteriów dobrej inwestycji według Warrena Buffetta”

Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?

Wskaźnik beta określający korelację zmienności cen akcji wobec zmienności wartości indeksu giełdowego jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych min. w konstrukcji portfela inwestycyjnego. Wskaźnik ten łączy pojęcie ryzyka z zmiennością cen papieru wartościowego i tym samym pozwala ocenić potencjalnemu inwestorowi, czy akcje danej spółki są mniej lub bardziej ryzykowne i jaki to ma wpływ na cały portfel inwestycyjny. Continue reading „Wskaźnik beta – miernik ryzyka dla inwestora w wartość?”

16 czynników potrzebnych do zarabiania pieniędzy na giełdzie wg Waltera Schlossa

Walter Schloss, jeden z członków „bandy” inwestorów wywodzących się ze szkoły inwestowania w wartość Bena Grahama zarządzał przez kilkadziesiąt lat pieniędzmi inwestorów osiągając w ciągu pięciu dekad 16% stopę zwrotu netto rocznie. Co ciekawe, nigdy nie uczęszczał do college’u, a jedyne wykształcenie finansowe jakie posiadał, to kurs odbyty u Benjamina Grahama. W 1994 Schloss opublikował swego rodzaju poradnik w którym opisał 16 zasad zwiększających prawdopodobieństwo zarobienia pieniędzy na giełdzie, oto one: Continue reading „16 czynników potrzebnych do zarabiania pieniędzy na giełdzie wg Waltera Schlossa”

Jak oszacować wartość akcji banku?

Wysoka bariera wejścia na rynek oraz prosty i zrozumiały model biznesowy sprawia, że branża bankowa wydaje się być jedną z lepszych do inwestycji dla długoterminowego inwestora w wartość. Dlatego też w dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić możliwe sposoby oszacowania wartości wewnętrznej akcji banku. Continue reading „Jak oszacować wartość akcji banku?”